HINNERJOEN

Metsästysseura Salo-Veikot ry

AJANKOHTAISTA

PÄIVITETTY 9.3.2023

Julkaistu: 9.3.2023

TALVIKOKOUS

Pidetään su 19.3.2023 klo 17.00 Rita-majalla, osoitteessa Mataristontie 55, 27600 HINNERJOKI. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Julkaistu: 12.1.2023

METSÄSTÄJÄKURSSI

Lakisääteiseen metsästäjätutkintoon valmentava kurssi 1.-8.2. klo 18-21 Euran koulukeskuksen auditoriossa. Metsästäjätutkintotilaisuuder 15.2. ja 28.2. Ilmoittautumisest ja lisätiedot www.opistopalvelut.fi/sataopisto tai puh. 044 560 4581

Julkaistu: 9.12.2022

Perinteinen Metsäkirkko majalla pe 23.12. Puuro- ja glögitarjoilu klo 18, Joulurauhanjulistus klo 19. TERVETULOA!

Julkaistu: 12.10.2022

Riistanhoitotoimikunnan kokousmuistio lisätty Jäsenet -osioon

Julkaistu: 9.9.2022

Hirvieläinkokouksen pöytäkirja lisätty Jäsenet -osioon (pdf)

Julkaistu: 22.8.2022

Kesäkokouksen pöytäkirja lisätty Jäsenet -osioon (pdf)

Julkaistu: 18.8.2022

Metsästysalueiden päivitetyt kartat julkaistu Jäsenet -osiossa 

Julkaistu: 4.2.2022

Helmi-vieraspetohanke käynnistyy Koskeljärven ja Iso-Hölön suojelualueilla. Lisätietoa Riistanhoito-Kosteikot -osiosta ja seuramme yhteyshenkilöltä Lassi Valtaselta.

Julkaistu: 23.12.2021

Salo-Veikot julistaa joulurauhan alueensa metsäneläimille.

Julistus

SEURAN TARKOITUS

RIISTANHOITO- JA LUONNONSUOJELU

JÄRKIPERÄINEN METSÄSTYS

KENNELTOIMINTA

METSÄSTYSAMPUMAURHEILU

Kun me välitämme luonnosta, sekin välittää meistä.


SEURAMME

Seuran tarkoituksena harjoittaa metsästystä, riistanhoitoa, metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa. Toiminnassaan seura huomioi kestävän käytön ja luonnonsuojelun periaatteet, tunnistaa vastuunsa maanomistajia ja muita maankäyttäjiä kohtaan sekä edellyttää jäseniensä noudattavan toiminnasta säädettyjä lakeja, asetuksia ja hyviä metsästystapoja.

Vuonna 1951 perustetun seuran jäsenmäärä on noin 170 ja metsästysalueita on käytössä noin 10.300 hehtaaria. 

Hirvieläinjahdista seurassa on pitkät perinteet. Hirven metsästys on kuulunut ohjelmaan joka syksy seuran perustamisesta lähtien. Vuonna 1971 aloitettiin myös valkohäntäpeuran metsästys. Sekä hirvi- että valkohäntäpeurojen kannat ja lupamäärät ovat vaihdelleet suurestikin vuosien saatossa. 2010-luvulla myös metsäkauriskanta on vahvistunut seuran metsästysalueella.

Pienriistan metsästykseen on myös hyvät edellytykset. Jänis-ja kettujahdit ovatkin monen jäsenen mieluista puuhaa. Ketun lisäksi muiden pienpetojen, kuten minkin ja supikoiran kantojen hoito kuuluu seuran toimintaohjelmaan, keskittyen erityisesti vesilintujen pesimäalueille.

Erityisesti talviaikaan painottuva riistaruokinta on seuran alueella aktiivista, paikkojen kattaessa koko toiminta-alueen. Seura on useiden vuosien ajan tukenut myös rahallisesti jäsenien perustamien ja ylläpitämien riistapeltojen tarvikekustannuksia.

Koirat ovat usein edellytys onnistuneelle ja nautittavalle jahdille ja monet jäsenet ovat onnistuneet kasvattamaan erinomaisia metsästyskoiria, jotka ovat menestyneet myös kokeissa ja näyttelyissä.

Toimintaan kuuluu kiinteästi ampumataidon kehittäminen ja ylläpitäminen. Omalla ampumaradalla pidetään jahtikauden ulkopuolella monet harjoitukset ja kilpailut. Seuran ampumaradalla on mahdollisuus harrastaa hirvi-, pienoishirvi ja luodikkoammuntaa. Euran keskusampumarata mahdollistaa  haulikon ampumataidon kehittämisen ja ylläpitämisen.

Seuran tukikohtana toimii Ritakallio jossa sijaitsevat mm. Rita-maja, kota Veikkola, sauna, puuvajat, wc, kalustovajoja ja riistankäsittelyrakennus . Maastotukikohtia löytyy Vaaljoelta ja Korvelta, joiden kodat ovat kaikkien seuran jäsenien käytettävissä. Rakennukset ja radat ovat mahdollistuneet aktiivisen talkootyön sekä maanomistajien myötämielisen suhtautumisen ansiosta.