HARJOITUS-
KALENTERI

Ampumakalenteri ja toimitsijat

Hirviammuntojen toimitsijoina ovat hirviryhmät, kukin vuorollaan.  Kunkin ryhmän johtaja huolehtii että tarvittava määrä toimitsijoita on paikalla, jotta ammunnat saadaan suoritettua. Muissa ammunnoissa osallistujat ovat toimitsijoina. Jos et pääse toimitsijaksi, järjestä tuuraaja.  Haulikkolajeihin osallistuvat ovat myös toimitsijoina. Ilmoittautuminen 1 tunti ammuntojen alkamisesta. Lauantaina ja sunnuntaina suositeltava ammunta-aika muilla kuin pienoiskiväärillä on klo 12:00-16:00, ettei häiritä ihmisten viikonloppua.
Jokaisella hirvieläinseurueen jäsenellä on 120 pisteen harjoitusvelvoite, tai vaihtoehtoisesti jäsenen tulee ennen jokaista jahtikauden alkua osallistua viisi kertaa seuran omiin metsästyshirviammunta-tapahtumiin.

Hinnerjoen radan ammuntakalenteri vuodelle 2024 löytyy täältä.. Kalenteri sisältää myös keskusampumaradan haulikkoammunnat sekä lakisääteisten ampumakokeiden ajankohdat ja toimitsijat.

Euran riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeita myös Euran keskusampumaradalla ja Kiukaisten ampumaradalla. Näiden ajat ja paikat näet klikkaamalla alla olevaa linkkiä.