HISTORIA

Hinnerjoen Metsästysseura Salo-Veikot r.y. on perustettu vuonna 1951. Perustamisesta päätettiin 1.4. pidetyssä kokouksessa. Perustamisasiakirja allekirjoitettiin 18.4. ja yhdistysrekisteriin seura merkittiin 20.9.1951. Perustamisestaan asti seura on toiminnassaan pyrkinyt huomimaan kestävän käytön ja luonnonsuojelun periaatteet, tunnistamaan vastuunsa maanomistajia ja muita maankäyttäjiä kohtaan sekä edellyttänyt jäseniensä noudattavan toiminnasta säädettyjä lakeja, asetuksia ja hyviä metsästystapoja.

Hirvieläinjahdista seurassa on pitkät perinteet. Hirven metsästys on kuulunut ohjelmaan joka syksy seuran perustamisesta lähtien. Vuonna 1971 aloitettiin myös valkohäntäpeuran metsästys. Sekä hirvi- että valkohäntäpeurojen kannat ja lupamäärät ovat vaihdelleet suurestikin vuosien saatossa. 2010-luvulla myös metsäkauriskanta on vahvistunut seuran metsästysalueella.

Toimintaan kuuluu kiinteästi ampumataidon kehittäminen ja ylläpitäminen. Oman radan rakentaminen aloitettiin v. 1986 ja se valmistui seuraavana vuonna. Ampumaradalla on mahdollisuus harrastaa hirvi-, pienoishirvi ja luodikkoammuntaa. Euran keskusampumarata mahdollistaa haulikon ampumataidon kehittämisen ja ylläpitämisen.

Seuran tukikohtana toimii Ritakallio jossa sijaitsevat mm. Rita-maja, kota Veikkola, sauna, puuvajat, wc, kalustovajoja ja riistankäsittelyrakennus. Maastotukikohtia löytyy Vaaljoelta ja Korvelta, joiden kodat ovat kaikkien seuran jäsenien käytettävissä. Rakennukset ja radat ovat mahdollistuneet aktiivisen talkootyön sekä maanomistajien myötämielisen suhtautumisen ansiosta.