kosteikot

Kosteikot

Leppijärvi

Leppijärven kosteikko tarjoaa sopivan elinympäristön erilaisille kasveille ja eläimille, tarjoten vesilinnuille uusia pesimispaikkoja. Kosteikolla pyritään myös puhdistamaan valumavesiä pidättämällä ravinteita ja kiintoainetta, joka vähentää vesistöjen rehevöitymistä. Kosteikkohankkeelle myönnettiin v. 2013 ELY-keskuksen tuki liittyen Itämeren suojeluohjelmaan.

Suojärvi

Suojärvi on tunnistettu mahdolliseksi tulevaisuuden lintukosteikoksi. Kosteikon perustamisesta on laadittu toimenpidesuunnitelma ja ELY-keskus on v. 2021 syksyllä myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Kevään 2022 aikana on tarkoitus selvittää perustamisen edellytykset ja hanke toteutetaan mahdollisesti v. 2022-2023 aikana.

Koskeljärvi ja Iso-Hölö

Ympäristöministeriön laajaan Helmi-ohjelmaan liittyy vieraspetohanke. Hankkeen tiimoilta on Suomessa tunnistettu 69 kpl erityisen arvokasta suojelukohdetta, joihin tulisi kohdistaa tehostettu pienpetopyynti. Salo-Veikkojen toiminta-alueella kohteita on kaksi, Koskeljärvi ja Iso-Hölö, joiden pyyntialueet ulottuvat usean metsästysseuran alueelle. Suomen riistakeskuksen ja paikallisen riistanhoitoyhdistyksen tukemana alueille on muodostettu pyyntiryhmät ja pyytäjien käyttöön on ministeriöiden rahoituksella luovutettu tarvittava pyyntikalusto. Pyynti kohdistetaan haitallisiin vieraslajeihin minkkiin ja supikoiraan, joiden poistamisella on positiivinen vaikutus vesilinnuston toipumiselle ja myös muulle alkuperäisluonnolle, kuten sammakkoeläimille. Tehostettu pyynti suojelualueilla alkaa talvella 2022.

Lisätietoa:

Helmi-vieraspetohanke – Suomen riistakeskus

Helmi-elinympäristöohjelma – Ympäristöministeriö

Metsähallituksen eräsuunnittelija Harri Forsten 040 664 5704 harri.forsten@metsa.fi