kosteikot

Kosteikot

Leppijärvi

Leppijärven kosteikko tarjoaa sopivan elinympäristön erilaisille kasveille ja eläimille, tarjoten vesilinnuille uusia pesimispaikkoja. Kosteikolla pyritään myös puhdistamaan valumavesiä pidättämällä ravinteita ja kiintoainetta, joka vähentää vesistöjen rehevöitymistä. Kosteikkohankkeelle myönnettiin v. 2013 ELY-keskuksen tuki liittyen Itämeren suojeluohjelmaan.

Suojärvi

Suojärvi on tunnistettu mahdolliseksi tulevaisuuden lintukosteikoksi. Mahdollinen perustaminen tapahtuu yhteistyössä maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.