pienpedot

Pienpedot

Pienpetojen pyynti on aktiivista riistanhoitoa, jonka arvo on suurimmillaan keväisin toteutettuna. Syksy on otollista aikaa erityisesti supikoiran pintapyynnille.

Pienpedoista supikoira ja minkki ovat kosteikoilla viihtyviä haitallisia vieraslajeja, joka voivat aiheuttaa merkittävää tuhoa linnustolle. Kotoperäisistä pienpedoista kettu on tehokkaana saalistajana supikoiran ja minkin veroinen uhka kosteikkolinnustolle. Lisäksi näätä verottaa erityisesti koloissa pesivää telkkää ja paikallisesti kärppä voi olla merkittävä peto, varsinkin lintuvesien saarilla.

Seura omistaa loukkuja lainattavaksi jäsenilleen ensisijaisesti lintukosteikkojen läheisyydessä tapahtuvaan pienpetopyyntiin. Ohje lainaukseen löytyy täältä