VAHINKOJEN TORJUNTA

Vahinkojen torjunta

Hirvieläimet aiheuttavat merkittävää vahinkoa liikenteelle. Huomattava osa hirvieläinkolareista ajetaan loka-joulukuulla. Riskin pienentämiseksi hirviseurue pyrkii metsästämään tehokkaasti vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla majailevia hirviä.

Peurakolaririskin pienentämiseksi peurojen verotusta pyritään painottamaan alkusyksyyn ja riskialttiimmille kohteille. 

Erikoisviljelmien aitausten pystytyksiin on saatavissa talkoo-apua seuramme jäseniltä. Sähköistettyjä, aurinkoenergialla toimivia aitoja voi tiedustella Riistakeskuksesta.

Paikallisesti naakkojen ja muiden haittalintujen ylisuuret kannat voivat aiheuttaa vahinkoa ja haittaa maataloudelle mm. peltotuhoina ja nokkimalla ilmatiiviitä rehupaaleja käyttökelvottomaksi. Kotieläintiloille ne voivat ulosteillaan muodostaa vakavan salmonellariskin. Seuramme tekee yhteistyötä  paikallisten tahojen kanssa haittojen pienentämiseksi.